53 – Kapitel 9 – Skillnaden mellan lagstiftad och förbjuden medling

Nionde Kapitlet

Skillnaden mellan lagstiftad och förbjuden medling

 

Om han säger: ”Förnekar du och avsäger du dig från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medling?” skall du säga: ”Jag varken förnekar den eller avsäger mig från den. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är medlare och jag hoppas på att få hans medling, men all medling tillhör Allâh. Han (ta´âlâ) sade:

”Säg: ”All medling tillkommer Allâh.”” (39:44)

 

Förklaring

 

Det vill säga om denna avgudadyrkare frågar dig om du nekar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medling. Han säger detta för att tvinga dig att säga att det är tillåtet att be till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att medla för dig hos Allâh. Säg då till honom att du varken nekar denna medling eller avsäger dig från den. Däremot hör denna medling till Allâh. Det är Han som tillåter att den sätts i bruk när Han vill och till vem Han vill. Allâh (ta´âlâ) sade:

”Säg: ”All medling tillkommer Allâh.”” (39:44)