53. Fâtimah bint ´Alîs armband

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 102

11 – ´Urwah bin ´Abdillâh bin Qushayr berättade:

”Jag gick in till Fâtimah bint ´Alî bin Abî Tâlib och såg att hon hade två feta armband på vardera hand och en ring på sitt finger.”1

1Ibn Sa´d och via honom Ibn ´Asâkir. Berättarkedjan är autentisk.