53. Den dödes synder skall inte nämnas

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Förtala inte de döda. De har begett sig till det som de har gjort.”

Rapporterad av Imâm Ahmad, al-Bukhârî och an-Nasâ’î.

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Förtala inte våra döda så att ni inte besvärar våra levande.”

Rapporterad av Ahmad.

Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) betjänt Abû Râfi´ Aslam berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som tvättar ett lik och döljer det förlåter Allâh honom 40 gånger.”

Rapporterad av al-Hâkim som sade:

”Autentisk utmed Muslims villkor.”

Ibn-us-Simâk sade:

”Ditt enda svärd är det du har i munnen. Med det äter du allt du finner beskt. Du har besvärat andra i alla stadier och nu ger du dig på de begravda. De begravdas ansikten har utsatts för prövningar och här står du och gräver upp dem. Den döde grävs upp när han kritiseras. Du bör inte tala illa om din broder på grund av tre skäl. Det första är att du kanske kritiserar honom för något du själv besitter. Det andra är att du kanske kritiserar honom för något som Allâh har skonat dig. Är det så du tackar Den som skonar dig? Har du inte hört hur det sägs att du skall benåda sin broder och lovprisa Honom som skonar dig?”