53. Då ser de troende Allâh

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Till det vi har nämnt om tron på Allâh, Hans skrifter, Hans änglar och Hans sändebud hör att de troende skall beskåda sin Herre på Domedagen med sina ögon liksom de ser solen en molnfri dag och fullmånen. De kommer inte att uppleva några som helst svårigheter med att se Honom. De skall se Honom (subhânah) på samlingsplatsen och därefter i paradiset, såsom Allâh (ta´âlâ) vill.

FÖRKLARING

Det här kapitlet handlar om att de troende skall se sin Herre. Överlag tror de troende på allt som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt om paradiset, helvetet, änglarna, anteckningsböckerna, vågen, räkenskapen, avlöningen och annat kring det efterkommande livet. Allt det betror Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah överlag.

Till det hör alltså även tron på beskådningen av Herren på Domedagen. De troende skall se Honom med sina ögon, klart och tydligt utan några tvetydigheter:

Ni kommer sannerligen att få se er Herre liksom ni ser fullmånen – inga svårigheter kommer ni att få uppleva med att se Honom.”

Så sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

De otrogna skall inte se Honom. De skall vara avskärmade från Honom:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ

Nej! Denna Dag kommer de förvisso att vara avskärmade från Allâh.”1

Det vill säga på Domedagen.

De troende skall få se sin Herre två gånger:

1 – På samlingsplatsen. Ingen annan än de skall få se Honom där.

2 – Sedan ser de Honom (subhânahu wa ta´âlâ) i paradiset såsom Han vill och i samband med de tider då Han avtäcker Sitt givmilda ansikte. I paradiset finns alltså bestämda tider då de får se Honom, beroende på deras positioner.

183:15