53. al-Fakhr ar-Râzîs ånger

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât at-Tawdhîhiyyah ´alâ Muqaddimat-il-Fatwâ al-Hamawiyyah, sid. 90-91

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

De erkände sina normer som de hade skrivit i sina verk. En av deras stora sade:

Intellektens slut är ett rep
De flesta skapelsers strävan är förgäves
Våra själar är övergivna av våra kroppar
Toppen av vårt världsliga liv är ett besvär och ett straff
Under hela vårt liv har vi inte haft någon nytta av våra forskningar
Förutom att vi har samlat ihop vad som har sagts

Därefter sade han:

”Jag har funderat på de metodiker som följs av skolastiker och filosofer och sett att de inte gagnar något. Jag fann att den närmsta metodiken är Qur’ânens metodik. Läs om bekräftelsen:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”2

Läs om dementin:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”3

وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا

”Men de kan inte omfatta Honom med kunskap.”4

Den som upplever det jag har upplevt, kommer att veta det jag vet.”5

KOMMENTARER

Vissa konkretiserade sin förvirring och sitt kaos. Detta är bevis mot dem. Ovanstående prosa tillkommer en av deras största personligheter; al-Fakhr ar-Râzî, författaren till ”at-Tafsîr al-Kabîr”. Mot slutet av sitt liv tog han tillbaka sin tidigare dogm och ångrade sig inför Allâh (´azza wa djall), vilket han nämner här i sin poesi. Han medgav att hjärnorna stannade upp och klarade inte av att nå sanningen. Tänkarna blev övergivna och ängsliga eftersom de färdades på en mörk väg. All värdelös forskning och granskning hade tröttat ut dem – de nådde aldrig resultat. Skolastikernas dogmatiska böcker utgår från citat av individer och ändlösa kontroverser. De citerar inte Qur’ânen och Sunnah. Deras böcker består bara av debatter, medan Ahl-us-Sunnahs dogmatiska böcker är baserade på vad Allâh sade, vad Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade och vad Salaf sade.

120:5

235:10

342:11

420:110

5Se ”Madjmû´-ul-Fatâwâ” (5/11).