53. al-´Ayyâshîs första förvrängning av Âl ´Imrân

al-´Ayyâshî sade när han förklarade versen:

هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ

”Det är Han som har uppenbarat för dig denna Skrift, där det finns fast och klart formulerade budskap – de utgör dess kärna – och andra som är oklara.”1

”´Abdur-Rahmân bin Kathîr al-Hâshimî rapporterade från Abû ´Abdillâh som sade:

هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ

”Det är Han som har uppenbarat för dig denna Skrift, där det finns fast och klart formulerade budskap…”

”Det är de Troendes ledare och imamerna:

وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ

”… och andra som är oklara.”

Det är han, han och han:

فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ

”Men de vilkas hjärtan har farit vilse…”

Det är deras anhängare och de som står på deras sida:

فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ

”… när de försöker så split och förvirring genom [godtycklig] tolkning av dess innersta mening.”23

Den tolkningen är en lögn mot Allâh (´azza wa djall), en förvrängning av Hans skrift och en klar opponering gentemot Qur’ân-texten. Allâh säger till Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ

”Det är Han som har uppenbarat för dig denna Skrift, där det finns fast och klart formulerade budskap…”

Det är klara och tydliga verser som är grunden till Qur’ânen. Han sade också:

وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ

”… och andra som är oklara.”

Det är vissa Qur’ân-verser som kan vara oklara för vissa människor. Den korrekta metodiken är då att hänvisa det oklara till det klara. Den som gör det tar rätt väg och undkommer lusten. Dessa Bâtiniyyah leker med Qur’ânens klara verser och tolkar den med sina lustar. Samma sak gör de med dess oklara verser. De tolkar Qur’ânens oklara verser i form av personer och säger att de är Abû Bakr, ´Umar och ´Uthmân. Detta är baserat på deras Takfîr på dem. Detta hör till Bâtiniyyahs värsta tolkningar – må Allâh förnedra dem!

13:7

23:7

3Tafsîr al-´Ayyâshî (1/162).