52. Vilken dyrkan föreskrevs år 6?

´Allâmah Hâfidh bin Ahmad al-Hakamî (d. 1377)

Amâlî fîs-Sîrah an-Nabawiyyah, sid. 115

Fråga 52: Vilken dyrkan föreskrevs år 6?

Svar: Rädslebönen föreskrevs i samband med striden vid ´Asafân i Djumâdâ al-Ûlâ.

I Dhûl-Qa´dah skulle profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) genomföra ´Umrah, men blev stoppad av avgudadyrkarna i Hudaybiyah. Då lovades trohetseden under trädet och domar relaterade till avbruten vallfärd till följd av förhinder föreskrevs.

Samma år blev vallfärden föreskriven, sade ash-Shâfi´î.