52. Uppror mot muslimska ledare förbjudet

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Den som revolterar mot en muslimsk makthavare som människorna är enade kring och med på hans kalifat oavsett tillvägagångssätt, med nöje eller med våld, har splittrat muslimerna och motsagt rapporteringarna från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Om revoltören dör i det tillståndet, dör han den hedniska tidens död.”

FÖRKLARING

Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som dör utan ett trohetslöfte runt halsen dör den hedniska tidens död.”1

”Den som trotsar dör den hedniska tidens död.”2

Uppror är alltså förbjudet. Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade detta under Yazîds kalifat. Ni känner Yazîds tillstånd. Trots det ansåg Ibn ´Umar att den som revolterar mot honom bryter trohetslöftet och dör eventuellt den hedniska tidens död3.

1Muslim (1851).

2Muslim (1848).

3Muslim (1851).