52. Tillåtna bilder och onödiga bilder

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Âdâb-uz-Zifâf, sid. 122-123

Slutligen vill jag också påpeka att även om jag menar att all sorts avbildning är förbjuden, anser jag att den blir tillåten i fall där den:

1 – Frambringar en garanterad nytta.

2 – Saknar alla sorters negativa följder.

3 – Är det enda sättet att uppnå ett visst mål.

Exempel på sådan avbildning är för nödvändiga ändamål i medicin, geografi och brottsbekämpning. I dessa fall är avbildning tillåten och i vissa fall även obligatorisk. Beviset för det är två hadîther:

1 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att:

”Jag lekte med dockor varvid profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hämtade mina väninnor för att leka med mig.”

Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim, Ahmad som står för formuleringen och Ibn Sa´d. I en annan formulering berättade hon:

”Jag hade dockor. Då profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom in gömde han sig bakom ett skynke.”

Abû ´Awânah sade:

”Det vill säga för att hon inte skulle sluta leka.”

Rapporterad av Ibn Sa´d med en autentisk berättarkedja.

Hâfidh Ibn Hadjar sade:

”Denna hadîth utgör ett bevis för att det är tillåtet för flickor att leka med dockor och leksaker. Den specificerar det allmänna förbudet mot bilder, konstaterade ´Iyâdh som citerade majoriteten i sakfrågan. Enligt honom tillät de handel med dockor så att flickor redan i tidig ålder kan öva sig inför hushållsarbete och barn.”

2 – ar-Rabî´ bint Mu´awwidh sade:

”På ´Ashûrâ’-dagsmorgonen skickade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ett bud till byarna [utanför Madînah] för att kungöra: ”Den som inledde morgonen på fastande mage skall fullfölja sin fasta. Den som inte inledde morgonen på fastande mage skall fasta resten av dagen.” Vi fastade och fick våra småbarn att fasta och gick till moskén. Vi gav dem ylleleksaker [som vi tog med oss]. Så fort någon började gråta utav hunger, lät vi dem leka med leksakerna till dess att det var tid att bryta fastan.”

I en annan formulering står det:

”Då de bad oss om mat gav vi dem leksakerna som uppehöll dem så att de kunde fullborda fastan.”

Rapporterad av al-Bukhârî, som står för formuleringen och Muslim, som står för tilläggen och den sista formuleringen.

Dessa två hadîther tillåter avbildning och bilder i fall de medför pedagogisk nytta som bistår rening, kultivering och inlärning. Samma dom får avbildning och bilder som gagnar islam och muslimerna. Allting annat förblir i princip förbjudet, däribland bilder på lärde, stormän, vänner och dylikt. Inte bara är de onödiga, de innebär också liknelse av de otrogna idoldyrkarna – och Allâh vet bättre.