52. Sägning “Allâh! Godta Muhammads stora medling…”

Imâm Ismâ´îl bin Ishâq al-Mâlikî (d. 282)

Fadhl-us-Salâh ´alân-Nabî, s. 52

Granskning och kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

52 – ´Alî bin ´Abdillâh berättade för oss: Sufyân berättade för oss: Ma´mar berättade för mig, från Tâwûs, från sin fader: Jag hörde Ibn ´Abbâs säga:

Allâh! Godta Muhammads stora medling, höj hans höga ställning och bevilja honom i jordelivet och i efterlivet, liksom Du har beviljat Ibrâhîm och Mûsâ (´alayhimus-salâm)!”1

1Berättarkedjan är autentisk.