52. Resningen från Rukû´ och dess böner

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lyfte därefter på ryggen från Rukû´ och sade:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه

”Allâh bönhör den som lovprisar Honom.”1

Samma sak befallde han mannen som bad fel och sade till honom:

”Ingens bön är fulländad förrän han… säger Takbîr… går ned i Rukû´… och sedan säger:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه

”Allâh bönhör den som lovprisar Honom.”

till dess att han står upp.”2

När han lyfte på sitt huvud reste han sig upp så att varje ryggkota återvände till sin plats3. Väl uppe sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

رَبَّنَا [وَ]لَكَ الْحَمْدُ

”Vår Herre! [Och] Dig tillkommer lov och pris!”4

Han befallde alla bedjande inklusive den som ber bakom imamen att göra så och sade:

”Be liksom ni har sett mig be.”5

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Imamen har endast utsetts för att följas… och när han säger:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه

”Allâh bönhör den som lovprisar Honom.”

säger ni:

اللَّهُمَّ]رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ]

”[Allâh!] Vår Herre! Och Dig tillkommer lov och pris.”

Allâh bönhör er. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade via Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Allâh bönhör den som lovprisar Honom.”6

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förklarade orsaken i en annan hadîth när han sade:

”Den vars ord stämmer överens med änglarnas ord får sina tidigare synder förlåtna.”7

I samband med den här resningen lyfte han på händerna som i Takbîrat-ul-Ihrâm8. Väl uppe sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

1 –

رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ

”Vår Herre! Och Dig tillkommer lov och pris!”9

2 –

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

”Vår Herre! Dig tillkommer lov och pris!”10

Ibland kunde han lägga till:

3 –

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

”Allâh! Vår Herre! Dig tillkommer lov och pris.”

och:

4 –

اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ

”Allâh! Vår Herre! Och Dig tillkommer lov och pris.”11

Han brukade befalla det och säga:

”När imamen säger:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه

”Allâh bönhör den som lovprisar Honom.”

skall ni säga:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

”Vår Herre! Dig tillkommer lov och pris!”

Den vars ord stämmer överens med änglarnas ord får sina tidigare synder förlåtna.”12

Ibland kunde han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lägga till och säga:

5 –

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَواتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْد

”Vår Herre! Dig tillkommer lov och pris som fyller himlarna, jorden och allting annat som Du vill.”13

och:

6 –

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَواتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْد

”Vår Herre! Dig tillkommer lov och pris som fyller himlarna, jorden, allt däremellan och allting annat som Du vill.”14

Det kunde hända att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lade till ytterligare och sade:

7 –

أَهْلَ الثَّنَاءِ والْمَجْدِ لا مانعَ لما أَعْطَيْتَ وَلا مُعْطِي لما مَنَعْتَ ولا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الْجَد

”Du förtjänar att hyllas och glorifieras. Ingen kan förhindra det Du har gett och ingen kan ge det Du har förhindrat. Den rike gagnas inte av sin rikedom hos Dig15.”16

8 –

أَهْلَ الثَّنَاءِ والْمَجْدِ أَحَقُّ ما قَالَ الْعَبْدُ وَكلُّنا لَكَ عَبْدٌ اللهمَّ لا مانعَ لما أَعْطَيْتَ وَلا مُعْطِي لما مَنَعْتَ ولا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الْجَد

”Du förtjänar att hyllas och glorifieras. Det är det mest sanna som tjänaren har sagt. Vi är alla Dina slavar. Allâh! Ingen kan förhindra det Du har gett och ingen kan ge det Du har förhindrat. Den rike gagnas inte av sin rikedom hos Dig.”17

Under nattbönen kunde han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

9 –

لربي الحمد لربي الحمد

”Lov och pris tillkommer min Herre. Lov och pris tillkommer min Herre.”

Han upprepade meningen om och om igen så att hans stående position var nästan lika lång som hans Rukû´ som var nästan lika lång som hans första stående position vari han läste ut kapitlet ”al-Baqarah”18.

10 –

رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ حمداً كَثِيراً طَيِّبَاً مُبَاركاً فيه [مباركا عليه، كما يحب ربنا و يرضى]

”Vår Herre! Och Dig tillkommer mycket, ljuvligt och välsignat lov och pris[, såsom vår Herre älskar och behagas!]”

Så sade en man som bad bakom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه

”Allâh bönhör den som lovprisar Honom.”

Efter bönen sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Vem var det som sade det?” Mannen sade: ”Jag, Allâhs sändebud.” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Jag såg drygt trettio änglar tävla om vem som skulle skriva ned det först.”19

1al-Bukhârî och Muslim.

2Abû Dâwûd och al-Hâkim som autentiserade den och adh-Dhahabî höll med.

3al-Bukhârî och Abû Dâwûd. Den nämns i ”Sahîh Abî Dâwûd” (722).

4al-Bukhârî och Ahmad.

5al-Bukhârî och Ahmad.

6Muslim, Abû ´Awânah, Ahmad och Abû Dâwûd.

Observation

Hadîthen bevisar inte att personen som ber bakom imamen inte skall säga:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه

”Allâh bönhör den som lovprisar Honom.”

Inte heller bevisar den att imamen inte skall säga:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

”Vår Herre! Dig tillkommer lov och pris!”

Hadîthen nämndes inte för att klargöra vad imamen respektive samlingen skall säga under denna pelare utan för att klargöra att samlingen skall säga:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

”Vår Herre! Dig tillkommer lov och pris!”

efter att imamen har sagt:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه

”Allâh bönhör den som lovprisar Honom.”

Vad som bevisar det är att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade när han bad som imam:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

”Vår Herre! Dig tillkommer lov och pris!”

Tillika bevisar hadîthen:

”Be liksom ni har sett mig be.”

att samlingen skall säga det imamen säger. Vissa förträffliga människor har tagit upp detta med mig. Jag hoppas att de funderar över detta, förhoppningsvis är det som jag har nämnt övertygande. Den som vill veta mer får läsa Hâfidh as-Suyûtîs avhandling ”Daf´-ut-Tashnî´ fî Hukm-it-Tasmî´” som finns i hans bok ”al-Hâwî lil-Fatâwâ” (1/529).

7al-Bukhârî och Muslim. Autentiserad av at-Tirmidhî.

8al-Bukhârî och Muslim. Den här upplyftningen har rapporterats via många vägar från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det är majoritetens åsikt inklusive vissa Hanafiyyah.

9al-Bukhârî och Muslim.

10al-Bukhârî och Muslim.

11al-Bukhârî och Ahmad. Detta glömde Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) i ”Zâd-ul-Ma´âd” så att han negerade äktheten i formuleringen:

للَّهُمَّ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ

”Allâh! Vår Herre! Och Dig tillkommer lov och pris.”

Detta trots att formuleringen rapporteras i al-Bukhârîs ”as-Sahîh”, Ahmads ”al-Musnad” och an-Nasâ’î via två vägar från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh), hos ad-Dârimî via Ibn ´Umar, hos al-Bayhaqî via Abû Sa´îd al-Khudrî samt än en gång hos an-Nasâ’î via Abû Mûsâ al-Ash´arî.

12al-Bukhârî och Muslim. Autentiserad av at-Tirmidhî.

13Muslim och Abû ´Awânah.

14Muslim och Abû ´Awânah.

15Den världsliga rikedomen av egendom, avkomma och storhet räddar inte personen från Dig. Det enda som gagnar och räddar honom är goda handlingar.

16Muslim och Abû ´Awânah.

17Muslim, Abû ´Awânah och Abû Dâwûd.

18Abû Dâwûd och an-Nasâ’î med en autentisk berättarkedja. Den nämns i ”al-Irwâ’” (335).

19Mâlik, al-Bukhârî och Abû Dâwûd.