52. Profetens tvagning hos ar-Rubayyi´ bint Mu´awwidh

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 101

10 – ´Abdullâh bin Muhammad bin ´Aqîl sade:

”´Alî bin al-Husayn skickade mig till ar-Rubayyi´ bint Mu´awwidh för att fråga henne om Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tvagning, ty han brukade två sig hos henne. Då jag kom till henne tog hon ut en skål och sade: ”Så här jag gjorde jag när jag försåg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med vatten till tvagning.”1

1al-Humaydî i ”al-Musnad”, at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” med flera. Dess berättarkedja är god oavsett oenigheten kring ´Abdullâh bin Muhammad bin ´Aqîl, sade Ibn-ul-Qattân.

Jag har tagit med liknande formulering i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” där profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till henne:

”Häll vatten till mig.”

Hos at-Tabarânî står det:

”Häll vatten på mig.”

I en tredje står det:

”Jag hällde vatten tre gånger i hans händer.”

Med det sagt kan den nämnas i det föregående avsnittet.