52. Kvinnans liktvätt

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Tanbîhât ´alâ Ahkâm takhtassu bil-Mu’minât, s. 67

Allâh har bestämt att alla levande ska dö och att bara Han (subhânahu wa ta´âlâ) ska förbli. Han (ta´âlâ) sade:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Allt på den skall förgå; men din Herres ansikte förblir i evighet i Sitt majestät och Sin härlighet.”1

Därtill har Han bestämt obligatoriska domar för människornas begravningar. I detta kapitlet ska jag bara nämna de regler som berör kvinnorna.

1 – En död kvinna får bara tvättas av kvinnor

Frånsett den döda kvinnans make får inga andra män tvätta henne. Maken får nämligen tvätta sin döda maka. På samma är det bara män som får tvätta döda män. Frånsett den döda mannens maka får inga andra kvinnor tvätta honom. Makan får nämligen tvätta sin döde make. ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) tvättade sin döda maka Fâtimah (radhiya Allâhu ´anhâ), Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dotter. Asmâ’ bint ´Umays tvättade sin döde make Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anhumâ).

155:26-27