52 – Kapitel 8 – Avgudadyrkarna dyrkade andra gudomar för medlingens skull

Säg till honom också: ”Dyrkade avgudadyrkarna – bland vilka Qur’ânen uppenbarades – änglarna, de rättfärdiga, al-Lât och andra?” Han blir tvungen att säga: ”Ja.” Säg då till honom: ”Dyrkades de med något annat än just tillbedjan, offring, bön om skydd och liknande? Förövrigt bekräftade de att de är Hans tjänare, under Hans makt och att Allâh är Den som styr ordningen, men att de tillbad dem och vände sig till dem för att de besitter hög ställning och medling – och detta är mycket tydligt.”

 

Förklaring

Härmed beger sig författaren (rahimahullâh) till en annan fordring som redan har antytts. Han frågar motståndaren om avgudadyrkarna dyrkade änglarna, de rättfärdiga, al-Lât och andra. Han blir tvungen att säga: ”Ja.” Därefter ställer han honom en andra fråga och säger: ”Dyrkades de med något annat än just tillbedjan, offring, bön om skydd och liknande?” De visste att de var Allâhs tjänare, under Hans makt och att Allâh är Den som styr ordningen. Däremot bad de till dem och vände sig till dem för att de besitter hög ställning och medling, vilket har angetts, och detta är just vad motståndaren har fallit i helt och hållet.