52. Det skall inte sägas ”as-Salâm med Allâh”

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

1 – Det har rapporterats autentiskt att Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Vi brukade säga när vi bad tillsammans med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”as-Salâm med Allâh från Hans slavar. as-Salâm med den och den.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Säg inte ”as-Salâm med Allâh”. Det är Allâh som är as-Salâm.”1

FÖRKLARING

1 – Det har rapporterats autentiskt att Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Vi brukade säga när vi bad tillsammans med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”as-Salâm med Allâh från Hans slavar. as-Salâm med den och den.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Säg inte ”as-Salâm med Allâh”. Det är Allâh som är as-Salâm.”

as-Salâm kan ha två betydelser:

1 – Han som är fri från alla brister och defekter. Han besitter den absoluta fullkomligheten på alla sätt och vis sett till Hans essens, namn, egenskaper och handlingar.

2 – Han som ger fred till Sina slavar. Således sägs det inte ”as-Salâm med Allâh”. Det är ju en bön och Allâh är inte i behov av något. Han behöver inte människornas bön. Det föreskrivna är att högakta och glorifiera Honom och tro på att Han är beskriven med fullkomliga egenskaper och att Han gör väl och skadar.

Det är emellertid korrekt att säga ”as-Salâm med en viss skapelse” eftersom den är i behov av uppsyn och bön.

Att säga att vi inte hade vägletts om det inte hade varit för sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är harmlöst om man syftar på hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kall. Annars är det bättre att säga ‘om det inte hade varit för Allâh och därefter sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kall hade vi inte vägletts’.

1al-Bukhârî (835) och Muslim (402).