52. Berömmet över den döde

Om Allâh låter människorna berömma, hylla och nämna den döde på ett fint sätt kan det anas starkt att personen hör till de goda. Det är inte osannolikt att om Allâh älskar en tjänare att Han låter muslimerna berömma, prisa och älska honom. Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

”Den Nåderike skall låta [mycken] kärlek komma dem till del, som tror och lever ett rättskaffens liv.”1

Det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När Allâh älskar en tjänare ropar Han på Djibrîl: ”Allâh älskar den och den. Älska därför du honom.” Då älskar Djibrîl honom. Därefter ropar Djibrîl i himlen: ”Allâh älskar den och den. Älska därför ni honom.” Då älskar himlens befolkning honom och han blir accepterad på jorden.”

Vi har sett i dag och fått reda på från förr hur lärda, Ahl-ul-Hadîth och affärsmän har prisats och älskats av människorna. Tusentals människor har kommit på deras begravning. Det är även möjligt att Allâh ökar antalet närvarande med djinner och änglar. Det är också möjligt att människorna hör ett väldigt dån från himlen i samband med begravningen. Vår Shaykh och ´Allâmah Shams-ud-Dîn Abûl-Faradj ´Abdur-Rahmân bin Muhammad al-Khatîb al-Maqdisî berättade för mig i al-Mudhaffarîs moské:

”Jag har hört detta dån från himlen flera gånger i form av ett glatt budskap… Flera av mina vänner har berättat för mig hur de har hört det i samband med rättfärdiga människors begravningar.”

Muhammad bin Yazîd ar-Rifâ´î sade:

”´Amr bin Qays al-Malâ’î dog i utkanten av perserriket. Det kom ett otaligt antal personer till hans begravning. Efter att människorna hade begravt honom vände de sig om utan att se någon.”

Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Människorna gick förbi en begravning och prisade den döde så att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Måste.” ”Människorna gick förbi en begravning och fördömde den döde så att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Måste.” Då sade ´Umar: ”Allâhs sändebud! ”Människorna gick förbi en begravning och prisade den döde så att du sade: ”Måste.” och de gick förbi en begravning och fördömde den döde så att du sade: ”Måste.” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Den som ni berömmer måste träda in i paradiset och den som ni fördömer måste träda in i Elden. Ni är Allâhs vittnen på jorden. Ni är Allâhs vittnen på jorden. Ni är Allâhs vittnen på jorden.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

När Imâm Ahmad bin Hanbal hade dött sade al-Haytham bin Khalaf:

”Vi begravde Ahmad bin Hanbal en fredag efter ´Asr 241. Jag har aldrig sett en större folksamling än den.”

Ibn Abî Sâlih al-Qantarî sade:

”Jag har medverkat på begravningar i 40 år och aldrig sett så mycket människor som på denna.”

´Abdul-Wahhâb al-Warrâq sade:

”Vi känner inte till att det har kommit så många människor på en begravning under den hedniska tiden eller i islam som på Ahmads begravning. Vi har fått reda på att en miljon män och 60.000 kvinnor deltog – och alla vittnade om att han var rättfärdig och en Walî.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i den autentiska hadîthen:

”Om du ser en man göra goda handlingar och berömmas för dem skall du veta att det är den troendes glada budskap i förskott.”

De lärda sade att detta glada och tidiga budskap bevisar hans glada budskap i nästa liv. Allâh (ta´âlâ) sade:

بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

”Det glada budskapet [som riktas till dem:] ”I dag står lustgårdar, vattnade av bäckar, beredda att ta emot er och där skall ni förbli till evig tid! Detta är den stora, den lysande segern!”2

Detta glada och tidiga budskap bevisar att Allâh är nöjd med honom, älskar honom och att människorna älskar honom.

119:96

257:12