52. Även idoldyrkare bekräftar Allâhs herravälde

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 57-58

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Säg också att Allâh sade att avgudadyrkarna bekräftar Herraväldet men att de ändå hädar eftersom de dyrkar änglar, profeter och helgon då de säger:

هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ

De är våra medlare inför Allâh.”1

Detta är en klar och tydlig fråga och ingen kan ändra dess betydelse.

FÖRKLARING

Författaren (rahimahullâh) förklarar hur vi skall hänvisa det mindre tydliga till det tydliga. Det råder inga tvivel om att avgudadyrkarna bekräftade Allâhs herravälde. Däremot dyrkade de änglar och andra och sade att de medlar för dem hos Allâh. Trots det var de avgudadyrkare vilkas liv och egendomar förlovades av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Detta är en klar och tydlig text som inte kan nalkas det otydliga. Den visar att på samma sätt som ingen har någon andel i Allâhs herravälde och makt, har ingen heller någon andel i Hans gudomlighet och rätt till dyrkan. Denne är avgudadyrkare, även om han skulle bekräfta att Allâh är ensam om Sitt herravälde.

110:18