52. Allâh är ovanför himlen och Han vet allt

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 88-89

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Både han och Ibn Abî Hâtim rapporterade gällande Hishâm bin ´Ubaydillâh – Muhammad bin al-Hasans följeslagare och domaren i Rayy – att:

En man satt fängslad för att ha haft Djahmiyyahs dogm. Efter ett tag hade han ångrat sig. De förde fram honom till Hishâm bin ´Ubaydillâh för att prova honom. Han sade: ”Vittnar du att Allâh är ovanför Sin tron, frånskild från Sin skapelse?” Han sade: ”Jag vet inte vem som är frånskild från sin skapelse.” Då sade Hishâm: “För tillbaka honom till fängelset. Han har inte ångrat sig.”

Han återberättade också att Yahyâ bin Mu´âdh ar-Râzî sade:

Allâh är ovanför tronen, frånskild från skapelsen, Han omfattar allting med Sin kunskap och Han håller räkning på allt. Denna dogm betvivlas bara av en usel, vilsen, förgjord och tvivlande Djahmî som blandar Allâh med Hans skapelse och rör om Honom med orenhet och förruttnelse.”

Han rapporterade att ´Alî bin al-Madînî sade då han blev frågad om Samlingens dogm:

De betror Beskådningen, Allâhs tal och att Allâh är ovanför himlarna och att Han har rest Sig över tronen.” När han blev frågad om Allâhs (ta´âlâ) ord:

مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا

När tre samlas till en hemlig överläggning är Han den fjärde, och om fem samlas är Han den sjätte; och vare sig de är färre eller flera är Han med dem, var de än befinner sig.”

sade han:

Läs början av versen:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

Har du inte klart för dig att Allâh känner allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär?”1

KOMMENTARER

Det vill säga att Allâh är med dem med Sin kunskap och vetskap om dem. Samtidigt är Han (subhânahu wa ta´âlâ) ovanför tronen och ingenting är dolt för Honom. Således inledde och avslutade Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) versen med kunskap.

158:7