51. Visdomen bakom förbudet mot guld- och silverköksredskap

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/58-59)

Därefter förklarade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) visdomen bakom förbudet och sade:

“Ty de tillhör dem i jordelivet och er i efterlivet.”

Det vill säga de otrogna. De otrognas jordeliv handlar bara om att:

يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ

“… få njuta av livet och inta sin föda som boskapen betar; därefter skall Elden bli deras slutliga boning.”1

De påskyndar sina frestelser i jordelivet; de äter ur guld- och silver fat, de dricker ur guld- och silverbägare, men de går miste om det i efterlivet. Därför sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

“… och er i efterlivet.”

Vad de otrogna beträffar, ska de inträda i Elden på Domedagen.

Från hadîthen kan det också förstås att användning av guld- och silverköksredskap utgör en liknelse av de otrogna. Det är ju typiskt för dem. Det är de som äter och dricker ur sådana köksredskap, inte de troende.

147:12