51. Vilka händelseförlopp skedde år 5?

´Allâmah Hâfidh bin Ahmad al-Hakamî (d. 1377)

Amâlî fîs-Sîrah an-Nabawiyyah, sid. 114-115

Fråga 51: Vilka händelseförlopp skedde det året?

Svar: Sa´d bin Mu´âdh dog efter Banû Quraydhahs rättegång.

Samma år, efter Banû Quraydhah, dödades Ibn Abîl-Huqayq av fem personer från stammen Khazradj. Den som stod direkt bakom avlivningen var ´Abdullâh bin ´Atîk. Därefter dödades Khâlid bin Nabîh al-Hudhalî av ´Abdullâh bin Unays.

Samma år gifte sig profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med Zaynab bint Djahsh och dessförinnan med Umm Habîbah bint Abî Sufyân.

Det året uppenbarades flera verser ur suran ”al-Ahzâb”, däribland versen om täckelse.