51. Tjugosjätte beviset från Sunnah för Allâhs händer

53 – al-Bukhârî rapporterade att Ibn ´Umar berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh skall greppa jorden med Sin vänster och himlen skall vara i Hans höger och Han skall säga: ”Jag är Konungen.”1

1al-Bukhârî (7413).