51. Slakten vid gravarna

Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns ingen ´Aqr i islam.”

Rapporterad av Imâm Ahmad i en hadîth som är längre än denna, Abû Dâwûd och at-Tirmidhî som sade:

”Denna hadîth är god, autentisk och främmande.”

Den rapporteras även av Ibn Hibbân och i ´Abdur-Razzâqs formulering står det:

”De brukade slakta en ko eller något annat vid en grav.”

´Aqr vid gravar är slakt vid dem. Denna handling gjordes av hedningarna förr i tiden. Den är förbjuden i detta samfund. al-Khattâbî förklarade profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord ”Det finns ingen ´Aqr i islam” och sade:

”Hedningarna förr i tiden slaktade kameler vid gravarna. Om en nobel och generös person hade dött, slaktade de vid hans grav. De brukade säga att han själv brukade slakta för sina gäster och nu skall han få tillbaka för det. Vissa sade att de brukade slakta kameler vid gravarna för att mata rovdjur och fåglar så att det kunde sägas att den döde gav mat när han levde och efter att han hade dött. Det sades också att de trodde på att den dödes törst släcks av den maten. Sedan kom islam och förbjöd allt det.”

Något som påminner om denna vidriga innovation är det som finns i nästan varenda by när en person dör. Det rör sig nämligen om att människor från de närliggande byarna kommer till dödsboet för kondoleanser. Dödsboet slaktar då från den dödes arv som egentligen skall gå till arvingarna bland små faderlösa barn och andra. Detta har jag själv bevittnat och hört talas om. Vi ber Allâh att Han låter de muslimska makthavarna kväva denna innovation.