51. Muhammad är sänd till alla människor

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 64-65

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

44 – Med sanning och vägledning, ljus och sken, är han sänd till alla djinner och människor.

FÖRKLARING

Även detta måste betros om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det räcker inte att man bara tror på att han var Allâhs sändebud, utan också att han var Allâhs sändebud till alla människor och djinner. Han (subhânah) sade:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Vi har sänt dig till hela mänskligheten, som förkunnare av ett glatt budskap om hopp och som varnare, men de flesta människor vet inte.”1

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

Säg: ”Människor! Jag är Allâhs sändebud, utsänd till er alla.”2

Hans budskap är riktat till alla människor, vilket är unikt för honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han var ett sändebud till alla människor och alla skapelser måste lyda honom; araber och icke-araber, svarta och vita, människor och djinner. Alla som nås av sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kall måste lyda och följa honom. Vissa nasaréer menar att han var sänd till araberna allena. Det påståendet hädar och beljuger Allâh (´azza wa djall) och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Allâh säger ju:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Vi har sänt dig till hela mänskligheten, som förkunnare av ett glatt budskap om hopp och som varnare, men de flesta människor vet inte.”

VÄLDIG vare Han som steg för steg har uppenbarat för Sin slav kriteriet och som skall tjäna som en varning för alla folk.”3

Hans budskap är alltså universellt. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade själv:

”Varje profet sändes till sitt folk medan jag sändes till alla människor.”4

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade brev till världens kungar och kallade dem till islam. Det bevisar att han sändes till hela mänskligheten. Han påbjöd strävan för att människor skulle konvertera till islam. Det bevisar också att hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap är allomfattande. Detta måste nämligen också betros.

134:28

27:158

325:1

4al-Bukhârî (335) och (438) och Muslim (521).