51 – Kapitel 8 – Den som tillber en död profet har dyrkat honom

Säg till honom: ”Om du håller med om att detta är dyrkan och tillber Allâh natt och dag, i fruktan och hopp, för att därefter nödställt tillbe en profet eller någon annan; har du då dyrkat någon annan än Allâh?” Han blir tvungen att säga: ”Ja.”

 

Förklaring

Efter att ha förklarat för honom att tillbedjan hör till dyrkan och han håller med, skall du säga till honom:

”Har du inte dyrkat någon annan än Allâh om du råkar hamna i en nödsituation och tillber Allâh (ta´âlâ) för att därefter tillbe en profet eller någon annan om samma sak?” Han blir tvungen att säga: ”Jo.”, ty det är omöjligt att undankomma detta faktum.

Detta är vad beträffar tillbedjan.