51. Händer olika alla andra händer

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Taqrîb-ut-Tadmuriyyah, s. 163-164

Ett annat exempel är Hans (ta´âlâ) ord:

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ

Nej, Hans två händer är tvärtom utsträckta.”1

Enligt dem betyder versen, som synes, att Allâh (ta´âlâ) har två verkliga händer i form av kroppsdelar. Den betydelsen är osund, varför den inte kan vara avsedd.

Vår replikation är att bekräftelse av Allâhs (´azza wa djall) två verkliga händer erfordrar inte alls någon osund betydelse. Visserligen har Allâh två verkliga händer, men de tillkommer Hans majestät och väldighet. Han tar med dem och Han greppar med dem. De kan dock inte jämföras med skapelsernas händer, vilket hör till Hans och Hans egenskapers fullkomlighet. Han (ta´âlâ) sade:

وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

På Uppståndelsens dag skall jorden vara i Hans grepp och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”2

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´annh) berättade att Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Ingen skänker en motsvarighet av en dadel från en lovlig inkomst – och endast det lovliga accepteras av Allâh – utan att Allâh när er välgörenhet åt er, liksom ni när era fålar, varpå den växer i den Nåderikes handflata så att den blir större än ett berg.”3

Vilken osund betydelse rymmer denna bokstavstrogna text för att den ska vara oavsedd?

15:64

239:67

3al-Bukhârî (7430) och Muslim (702).