51. Fortfarande en bild på alla sätt och vis

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Âdâb-uz-Zifâf, sid. 121-122

Dessa människor som tillåter fotografering har stirrat sig blinda på den avbildningsmetod som rådde på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. De inkluderar alltså inte dagens tillvägagångssätt till det gamla sättet, trots att det fortfarande rör sig om bilder på alla sätt och vis. Det förstår den som reflekterar över den nyligt angivna skillnaden. För flera år sedan sade jag till en av dem:

”Om ni tillåter fotografier men inte teckningar, måste ni också tillåta framställning av tiotals statyer via en elektronisk knapp och inte via utgrävningar. Det är ju så dagens leksaker framställs. Vad sägs om det?”

Mannen blev tyst. Det märkliga är att dessa moderna Dhâhiriyyah är så insnöade i sin teori att de beskriver varandra på följande sätt:

”Det är dessa som har förstått sakfrågan som sig bör.”

Det är dags för den smarte läsaren att verkligen inse vilka dessa människor är. Lär av detta, ni som ser klart!