51 – Förklaringen som klargör betydelsen av trosbekännelsen

Förklaringen som tydliggör detta, är Hans (ta´âlâ) Ord:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

”Ibrâhîm talade till sin fader och sitt folk och sade: ”Jag avsvär mig allt ansvar för det ni dyrkar, förutom Honom som har skapat mig, och Han skall leda mig på rätt väg!” Och dessa ord yttrade han för att de skulle bevaras bland hans efterkommande, så att de skall finna vägen tillbaka.” (43:26-28)


FÖRKLARING

 

Ibrâhîm – Ibrâhîm är Allâhs nära vän och monoteisternas ledare. Han är det bästa sändebudet efter Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Hans fader var Âzar.

Avsvär – Verbet härrör från ”avsvärjelse”. Hans ord ”Jag avsvär mig allt ansvar för det ni dyrkar” stämmer överens med ”det finns ingen sann gud…”.

Honom som har skapat mig – Skapat mig utmed den naturliga läggningen. Hans ord ”förutom Honom som har skapat mig” stämmer överens med ”utom Allâh”. Han (subhânahu wa ta´âlâ) har ingen vid Sin sida i Sin gudomlighet, på samma sätt som Han inte har någon vid Sin sida i herravälde. Beviset för det är Hans (ta´âlâ) Ord:

لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

”Skapelsen är hans och Han befaller över allt. Välsignad vare Allâh, skapelsernas Herre!” (7:54)

I denna vers begränsas skapandet och befallningen enbart till Allâh, skapelsernas Herre. Honom tillkommer det universella och det föreskrivna skapandet och den universella och den föreskrivna befallningen.

Han skall leda mig på rätt väg – Han skall vägleda mig till sanningen och få mig att följa den.

Och dessa ord yttrade han – Det vill säga dessa ord som består av avsvärjelsen från allt som dyrkas vid sidan av Allâh.

Bland hans efterkommande – Det vill säga hans avkomma.

Så att de skall finna vägen tillbaka – Nämligen finna vägen tillbaka till den, från avguderiet.