51. Förbjudet att läsa Qur’ânen i Rukû´ och Sudjûd

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att Qur’ânen läses i Rukû´ och Sudjûd1. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag har blivit förbjuden att läsa Qur’ânen i Rukû´ och Sudjûd. Högakta Herren (´azza wa djall) i Rukû´ och be flitigt i Sudjûd; det är högst sannolikt att ni bönhörs.”2

1Muslim och Abû ´Awânah. Förbudet är oinskränkt och gäller såväl obligatorisk bön som frivillig. Beträffande tillägget hos Ibn ´Asâkir:

”Beträffande den frivilliga bönen, så är det ingen synd.” (1/299/17)

så är det svagt varefter det inte är tillåtet att handla utmed det.

2Muslim och Abû ´Awânah.