51. Dammen och Kawthar

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 58

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

50 – Dammen som Allâh (ta´âlâ) har ärat honom och bistått samfundet med är sann.

FÖRKLARING

Det klargör Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm om tron på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) damm som Allâh har begåvat honom och hans samfund med på Domedagen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskrev Dammen som lika bred som lång – den är en månad lång bred och en månad lång. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade också att Dammen är vitare än mjölk och sötare än honung och att den som dricker ur den en gång törstar aldrig mer igen. Allâh har ärat Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans samfund med den. Dammen är dock inte Kawthar. Allâh sade om Kawthar:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

VI HAR sannerligen gett dig det goda i överflöd!”1

Kawthar är en flod i paradiset och mynnar ut i Dammen2. Med andra ord kommer vattnet i Dammen från Kawthar.

Dammen är ämnad för dem som efterlever Allâhs föreskrift och följer Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utan att ändra och skifta på religionen. Då profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) står vid Dammen kommer folk att köras iväg därifrån – de ändrade och skiftade på Allâhs (´azza wa djall) religion. Dessa människor kommer att vara alltifrån otrogna och avgudadyrkare till vilsna innovatörer och extrema avvikare. De kommer att köras iväg från Dammen därför att de ändrade och skiftade. Händelsen är bekräftad i Sunnah ehuru Khawâridj och Mu´tazilah förnekar den. Bevisen är till deras nackdel och deras argument är överkörda.

1108:1

2Muslim (2300).