51. Då uppstår kaos

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât at-Tawdhîhiyyah ´alâ Muqaddimat-il-Fatwâ al-Hamawiyyah, sid. 86-87

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

Den som funderar över deras teori inser hur ytterst okunnig och vilsen den är. Hur skall eftersläntrarna (som för övrigt anvisar ett slags skolastiker) vara kunnigare om något sådant? Deras religiösa tillstånd är ju så kaotiskt och deras avstånd till vetskap om Allâh är så stort.

KOMMENTARER

Det vill säga över teorin som säger att Salafs metodik är sundare men att eftersläntrarnas metodik är kunnigare och visare. När en klok och förståndig person funderar över det, inser han hur falskt det låter. De kan omöjligt ha kunskap om Salafs kunskap. Alltså är de okunniga om Salafs tillstånd. Det är en ytterst vilsen teori eftersom den leder till osanning. Om vi vänder ryggen åt Salafs kunskap och säger att de var okunniga och primitiva och visste ingenting – vem ska vi då anamma vår religion från? Från Djahm bin Safwân, Wâsil bin ´Atâ’ och Ghazâl? Om vi inte tar vår kunskap från Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân, ´Alî, de resterande följeslagarna och efterföljarna, tar vi den istället från Djahmiyyah, Mu´tazilah och deras jämlikar. Det är en maximal villfarelse.

Eftersläntrarna är mycket kaotiska eftersom deras egna metodiker är olikartade. Deras dogmer och tolkningar är olika. De är inte enade om en enda åsikt. Alla har sina åsikter. De är kaotiska. Det beror på att de saknar en korrekt källa som är Qur’ânen och Sunnah. Qur’ânen och Sunnah skyddar mot oenighet:

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ

Och grip alla med ett fast grepp om Allâhs räddningslina och låt er inte splittras!”1

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

Och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Allâh och sändebudet, om ni tror på Allâh och den Yttersta dagen. Detta är bäst och en riktig och lycklig utgång.”2

De hänvisar inte sin oenighet till Qur’ânen och Sunnah; de hänvisar till sin rationalitet. Därför är de också oeniga och kaotiska sinsemellan. Detta kan deras böcker vittna om, de är fulla av detta kaos. Hur kan då människor som saknar kunskap om Qur’ânen och Sunnah, som inte tar sin kunskap från korrekta källor och som istället tar sin kunskap från skolastik och logik vara bättre och kunnigare än Salaf? De känner ju varken religionen eller Allâh (´azza wa djall), ty de dementerar Hans namn och egenskaper. Det är okunnighet om Allâh. Om Allâh varken har hörsel, syn, ansikte, hand eller några andra egenskaper – vad är Han då? Således tog flera av dessa människor tillbaka sina dogmer. Att deras största personligheter tog tillbaka sin dogm är det största beviset för deras förvirring och kaos.

13:103

24:59