51. Bevis för Allâhs skepnad 6

51 – Ismâ´îl bin al-´Abbâs al-Warrâq berättade för oss: ´Alî bin Harb berättade för oss: Zayd bin Abîz-Zarqâ’ berättade för oss: Ibn Lahî´ah berättade för oss, från al-A´radj, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Om någon av er slår, så skall han undvika ansiktet. Människans skepnad är i enlighet med den Nåderikes (´azza wa djall) skepnad.”