51. Begravningsbönen skall bes för alla döda muslimer

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Begravningsbönen skall bes för muslimen som dyrkade enbart Allâh. Det skall bes om förlåtelse för honom. Han skall inte berövas på det. Han skall inte berövas på begravningsbönen på grund av någon synd som han har gjort, oavsett om den var liten eller stor. Hans fall förs vidare till Allâh (ta´âlâ).”

FÖRKLARING

Alla som dyrkade endast Allâh hamnar eventuellt i paradiset om än de straffas i Elden först. Vi får alltså inte göra Takfîr på muslimer som gör stora synder. Vi är skyldiga att betrakta alla som dyrkade endast Allâh, bad de fem vardagliga bönerna och undkom alla faktorer som nollställer islam i egenskapen av muslimer. Om de dör skall begravningsbönen bes för dem, deras begravning skall följas och det skall bes om förlåtelse för dem. Vi hoppas att de hamnar i paradiset och fruktar för dem på grund av deras synder. Oavsett vilken synd de gör så är de muslimer så länge de inte betraktar den lovlig. De behandlas utmed sina stora synder och deras fall förs vidare till Allâh; om Han vill förlåta dem, gör Han det, och om Han vill straffa dem och rena dem från deras synder, gör Han det för att sedan införa dem i paradiset.

Det är viktigt att vi inser vad som fordrar otro, nämligen större avguderi, förnekelse av någon av islams eller trons pelare, medgivande av något vars förbud det råder enighet om eller förbud av något vars lovlighet det råder enighet om. Allt det fordrar otro. Detsamma gäller nedvärdering av Allâhs skrift och föreskrift, gäck av någon föreskriven dom eller helt utebliven bön. Allt det är annullerande faktorer som fordrar att personen som gör dem och tror på dem är otrogen.

Studenten får se till att inte blanda ihop dessa frågor så att han inte förväxlar större otro med mindre otro och större avguderi med mindre avguderi. Blandar han ihop det ena med det andra kommer han att falla i Takfîr utan att lägga märke till det. Studenten måste alltså kunna skilja mellan det ena och det andra så att allt är klart och tydligt för honom. Han måste veta vad som är större otro och vad som är mindre otro, större hyckleri och mindre hyckleri, större avguderi och mindre avguderi.

Hos Allâh ligger all framgång. Må Allâh hylla och sända fred över Muhammad, hans ätt och hans följeslagare.