51. al-Khattâb al-Makhzûmîs al-Qurashîs råd till hans son

1 – Käre son! Frukta Allâh och lyd Honom. Undvik Hans förbud genom att följa Hans väg och milstolpar så att dina brister korrigeras och du blir lycklig.

2 – Lyd din fader och nöj dig med hans råd. Koncentrera dig helt och fullt på det.

3 – Jag varnar dig för babbel och för mycket skratt, skämt och skoj med bröder. Det tar bort respekt och medför hat.

4 – Se till att vara värdig och respekterad utan arrogans och högfärdighet.

5 – Ta emot din vän och fiende med ett nöjes ansikte. Skona dem besvärligheter utan att förnedra dig själv och utan att vara rädd för dem.

6 – Var måttlig i alla dina angelägenheter. De bästa frågorna är de måttliga.

7 – Tala inte mycket.

8 – Hälsa på folk.

9 – Gå rakryggad och måttligt.

10 – Sitt inte på marknader och låt inte kiosker vara din träffpunkt.