50000 eller 1000 år?

Författare: Imâm
Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî
Källa: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (4/537-539)
Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001
publicerad
28.01.2008

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

تَعْرُجُ
الْمَلَائِكَةُ
وَالرُّوحُ
إِلَيْهِ فِي
يَوْمٍ كَانَ
مِقْدَارُهُ
خَمْسِينَ أَلْفَ
سَنَةٍ

”Till Honom stiger
änglarna och den heliga anden upp under en dag vars längd är femtiotusen
år.” [1]

Kring denna vers finns fyra åsikter.

1 – Det avsedda är avståndet
mellan den väldiga Tronen och den sjunde jorden. Detta avstånd motsvarar
femtiotusen år. Likaså är avståndet mellan Tronens två
sidor femtiotusen år. Ibn Abî Shaybah nämnde i sin ”Kitâb-ul-´Arsh”
att den består av röda smaragder. Ibn ´Abbâs sade om denna vers:

”Avståndet mellan den understa
jorden och den högsta himlen är femtiotusen år. Angående versen

يُدَبِّرُ
الْأَمْرَ مِنَ
السَّمَاء إِلَى
الْأَرْضِ ثُمَّ
يَعْرُجُ إِلَيْهِ
فِي يَوْمٍ كَانَ
مِقْدَارُهُ
أَلْفَ سَنَةٍ
مِّمَّا تَعُدُّونَ

”Han styr skapelsens
ordning, från det högsta till det lägsta, och till sist stiger allt
upp till Honom under en Dag vars längd, så som ni räknar, är tusen
år” [2]

avser det när något stiger
ned från himlen till jorden och när något stiger upp från
jorden till himlen. Detta tar tusen år, ty avståndet mellan
himlen och jorden motsvarar femhundra år.”

2 – Det avsedda är jordens existens
sedan Allâh skapade den fram till Domedagen. Mudjâhid sade:

”Världen kommer att finnas i
femtiotusen år. Denna period kallade Allâh för ”en dag”:

”Till Honom stiger änglarna och
den heliga anden upp under en dag…””

´Ikrimah sade:

”Världen kommer att existera
i femtiotusen år. Ingen annan än Allâh vet hur mycket som har gått
och hur mycket som är kvar.”

3 – Det avsedda är dagen som
skiljer mellan detta liv och livet efter detta. Denna åsikt är ytterst
främmande. Muhammad bin Ka´b sade:

”Det är dagen som skiljer detta
liv från det kommande.

4 – Det avsedda är Domedagen.
Ibn ´Abbâs sade om versen

تَعْرُجُ
الْمَلَائِكَةُ
وَالرُّوحُ
إِلَيْهِ فِي
يَوْمٍ كَانَ
مِقْدَارُهُ
خَمْسِينَ أَلْفَ
سَنَةٍ

”Till Honom stiger änglarna och
den heliga anden upp under en dag vars längd är femtiotusen år”:

”Det är Domedagen.”

Dess berättarkedja är autentisk.
Likaså rapporterade ath-Thawrî, från Sammâk bin Harb från
´Ikrimah som sade:

”Det är Domedagen.”

Detsamma har rapporterats från
adh-Dhahhâk och Ibn Zayd. ´Alî bin Abî Talhah sade att Ibn ´Abbâs hade
sagt:

”Det är Domedagen. Allâh (ta´âlâ)
kommer att låta de otrogna uppleva den som femtiotusen år.”

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu
´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade
(i betydelse):

”Det finns inte en person
som äger guld och silver och inte betalar deras rättighet, utan att han
på Domedagen får pläterade plattor av eld som kommer att hettas
upp i helvetets eld. Därefter kommer hans sidor, panna och rygg att strykas
av dem. Varje gång de svalnar, sätts de åter [i bruk]. Detta
kommer att pågå en dag som motsvarar femtiotusen år
till dess att tjänarna har dömts.”
[3]


[1] 70:4.

[2] 32:5.

[3] Muslim (987).