50. Tjugofemte beviset från Sunnah för Allâhs händer

52 – Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh skall vika himlarna varefter Han tar dem i Sin högra hand och säger: ”Jag är Konungen!” Därefter viker Han jordarna i Sin vänstra hand och säger: ”Jag är Konungen! Var är de tyranniska? Var är de högmodiga?”1

1al-Bukhârî (7413) och Muslim (2148).