50. Sayyid Qutb har orsakat samfundets största nederlag hittills

Just nu känner jag inte till att någon erkänd lärd har uttalat sig om makthavarna. Ni vet ju att Shaykh Ibn Bâz gjorde Takfîr på vissa makthavare. Vissa lärda gjorde Takfîr på vissa makthavare. Somliga makthavare förtjänar Takfîr. Andra makthavare är dock fortfarande muslimer. Även om de har farit vilse så har ingen gjort Takfîr på dem. Finns det någon erkänd lärd från Ahl-us-Sunnah, tillhörande de renaste människorna, som har gjort Takfîr på någon makthavare idag? De enda vi ser göra det är idioter, ignoranter och anhängare till Mu´tazilah och Khawâridj. Det är de som gör Takfîr på makthavare och medborgare. De som gör Takfîr på makthavare och arméer har sin inspirationskälla i Sayyid Qutb. Den mannen rev Sunnahs principer och antog de vilsnas principer. Det finns inte en osund princip utan att Sayyid Qutb har antagit den. Det finns inte en princip i Sunnah utan att han har rivit den. En av dem är Takfîr på samfundet. En annan är den som denna Takfîr är baserad på, nämligen att tron varken stiger eller sjunker. Enligt honom är tron hundraprocentig eller också otro. Antingen tro eller otro. En syndig människa som lyder lagstiftaren i en detaljfråga är enligt honom otrogen och helt utesluten ur islam.

Har Khawâridj gått så långt? Vi hoppas att ungdomarna slutar upp med det. Om du lägger fram texter och bevis som klargör den här mannens villfarelse, godtar de inte det från dig. De godtar inte sanningen från dig. De vill inte söka sanningen. De vill inte ha ett förnuftigt förhållande till denna prövning som har påverkat hela världen och förbryllat samfundets ungdomar och förvirrat dem, gett upphov till inbördes stridigheter och orsakat fientlighet och hat. De vill inte ha insyn, de vill inte studera frågorna. De vill inte veta vem som leder dem, vilken metodik han har, vilken dogm han har och vilken förståelse av islam han har. De vill inte det:

وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا

”Och varje gång jag kallar dem för att Du skall ge dem Din förlåtelse, sätter de fingrarna i öronen och sveper kläderna tätare om sig, och de förskansar sig i envishet och högmod.”1

De har valt att följa dessa dåliga tillvägagångssätt. Jag må vara hård men jag är det för att de skall vakna om de har något vett i sig och respekterar texterna i Qur’ânen och Sunnah och Salafs förståelse. De måste begripa dessa väldiga och allvarliga frågor som har vållat ett nederlag för samfundet som aldrig har skådats innan Sayyid Qutb och hans anhängare.

Vi har månat om den här principen eftersom den omges av prövningar. Memorera dessa bevis. Vi dyrkar Allâh med dem till dess att vi träffar Honom. En lustfylld och vilsen person skall inte kunna få oss att avvika från den här metodiken.

171:7