50. Paradiset och helvetet existerar nu

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Paradiset och helvetet är skapade. De har redan skapats, vilket har rapporterats från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Jag gick in i paradiset och såg ett palats.”1

”Jag såg Kawthar.”2

”Jag tittade in i paradiset och såg att de flesta däri är… Jag tittade in i Elden och såg att de flesta däri är…”

Den som påstår att de inte är skapade beljuger Qur’ânen och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther. Jag tror inte att en sådan person tror på paradiset och helvetet.”

FÖRKLARING

Paradiset och helvetet är skapade. De skapades innan de andra skapelserna. al-Bukhârî rapporterade i sin ”as-Sahîh” om ´Umar bin al-Khattâbs (radhiya Allâhu ´anh) dygder och att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade bland annat:

”Igår kväll gick jag in i paradiset och såg ett guldpalats. Bredvid det stod en kvinna och tvådde sig. Jag sade: ”Vem tillhör det här palatset?” De sade: ”En arab.” Jag sade: ”Jag är arab. Vem tillhör det här palatset?” De sade: ”En man från Quraysh.” Jag sade: ”Jag är från Quraysh. Vem tillhör det här palatset?” De sade: ”´Umar bin al-Khattâb.” Jag ville gå in och titta i det, men jag kom på din svartsjuka, ´Umar, så jag vände om och gick iväg.” Då började ´Umar bin al-Khattâb gråta och sade: ”Allâhs sändebud! Skall jag vara svartsjuk på dig?”3

Ett annat bevis är det som nämns i samband med solförmörkelsebönen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag fick se paradiset mot den här väggen så att jag ville ta en av dess klasar. Om jag hade tagit den skulle ni ätit av den fram till Domedagen. Jag fick se Elden vari jag såg ´Amr bin Luhayy släpa på sina inälvor. Jag såg en lång kvinna från Himyar klösas av en katt. Jag sade: ”Vad är det med henne?” De sade: ”Hon knöt fast den så att hon varken gav den att äta och dricka eller lät den gå fritt så att den kunde äta av jordens djur.”4

Det finns många bevis för detta.

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag såg Kawthar.””5

Detta rapporteras i samband med att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg Kawthar under nattfärden. Han förde in handen i det och såg hur dess jord var av starkt doftande mysk6.

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag tittade in i paradiset och såg att de flesta däri är… Jag tittade in i Elden och såg att de flesta däri är…””

Hadîthen säger:

”Jag tittade in i paradiset och såg att de flesta däri är fattiga och jag tittade in i Elden och såg att de flesta däri är kvinnor.”7

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Den som påstår att de inte är skapade beljuger Qur’ânen och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther. Jag tror inte att en sådan person tror på paradiset och helvetet.”

Ty han beljuger ju Allâhs och sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىعِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىعِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى

”Ja, han såg honom ännu en gång vid lotusträdet [nära] den yttersta gränsen, intill [den ljuvliga] vilans lustgård.”8

1al-Bukhârî (3679).

2al-Bukhârî (4964), Muslim (400) och Abû Ya´lâ (3186).

3al-Bukhârî (3679) och Muslim (2395).

4Muslim (904).

5al-Bukhârî (4964), Muslim (400) och Abû Ya´lâ (3186).

6al-Bukhârî (7517).

7al-Bukhârî (3241) och Muslim (2737).

853:13-15