50. Optimism och omen

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib, sid. 115-116

Verifiering och korrigering: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

190 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns ingen smitta eller omen. Det trovärdigaste av dem alla är optimismen.” De sade: ”Vad är optimism för något?” Han sade: ”Ett fint ord som mannen hör.”1

191 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tyckte om optimism2.

192 – Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag drömde att jag verkade vara hos ´Uqbah bin Râfi´. Vi serverades av Ibn Tâbs färska dadlar. Jag tolkade drömmen som status i detta liv, paradis i nästa liv och att vår religion har mognat.”3

193 – Beträffande omen sade Mu´âwiyah bin al-Hakam (radhiya Allâhu ´anh):

”Allâhs sändebud! Det finns män bland oss som tror på omen.” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Det är något ni upplever i era bröst. Låt det inte hindra er.”4

*

Slut och lov och pris tillkommer Allâh.

1al-Bukhârî och Muslim via Abû Hurayrah.

2Autentisk. Rapporterad av Ibn Hibbân via Abû Hurayrah och Ahmad via ´Â’ishah med goda berättarkedjor.

3Muslim.

4Muslim.