50. Optimism och omen

190 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns ingen smitta eller omen. Det trovärdigaste av dem alla är optimismen.” De sade: ”Vad är optimism för något?” Han sade: ”Ett fint ord som mannen hör.”

191 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tyckte om optimism.

192 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag drömde om att jag verkade vara hos ´Uqbah bin Râfi´. Vi serverades av Ibn Tâbs färska dadlar. Jag tolkade drömmen som status i detta liv, paradis i nästa liv och en mogen religion.”

193 – Beträffande omen sade Mu´âwiyah bin al-Hakam (radhiya Allâhu ´anh):

”Allâhs sändebud! Det finns män bland oss som tror på omen.” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Det är något ni upplever i era bröst. Låt det inte hindra er.”

Slut och lov och pris tillkommer Allâh.