50. Mat till den dödes anhöriga

Att förse den dödes anhöriga med mat hör till Sharî´ahs fina drag som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förkunnade. De skall inte ta sig an att laga mat till några människor. Tvärtom. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde människorna att förse dem med mat. Det är en av de ädlaste karaktärerna och dragen. Det underlättar för de anhöriga och stärker deras hjärtan. Deras olycka har sysselsatt dem från att laga mat till sig själva. Vad skall man då säga om att de skall laga mat till andra och bry sig om dem? De anhöriga vilar ut på två sätt när de förses med mat:

Det första: De skall sysselsätta sig med den döde, göra honom i ordning, tvätta honom, linda honom, be begravningsbönen för honom, bära honom och begrava honom. Detta räcker för att de skall behöva sysselsättas med andra människor.

Den andra: De går inte i förlust. Det underlättar för de anhöriga. I dag förloras en massa pengar innan den döde hunnit begravas. Därför skall inte två förluster enas.

Det finns bevis ur Sunnah för att förse de anhöriga med mat, oavsett om den döde var på resande fot eller i sin hemstad och oavsett om de går i förlust eller inte. Det finns ett glatt budskap för den som förser den dödes anhöriga med mat. Den som gör det följer Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och underkastar sig hans befallning. Imâm Ahmad rapporterade i sin ”al-Musnad” via ´Abdullâh bin Dja´far (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”När nyheten om att Dja´far (radhiya Allâhu ´anh) hade dödats hade kommit ut, sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Laga mat till Dja´fars familj! De har drabbats av något som sysselsätter dem.”

Rapporterad av Abû Dâwûd, at-Tirmidhî och Ibn Mâdjah.

Det rapporteras att ´Abdullâh bin Abî Bakr sade:

”Denna Sunnah har varat bland oss till dess att vissa lämnade den.”