50. Inte ens ´Îsâ ska komma som profet

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 64

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

43 – Allt profetskap som utropas efter honom är endast villfarelse och drift.

FÖRKLARING

Det har redan klargjorts. Alla påståenden om profetskap efter honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är otro och falskhet. Det kommer ingen profet efter vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Inte ens ´Îsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ska komma i egenskap av profet och sändebud eller med en ny föreskrift. Han kommer att komma för att reformera Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) religion, följa honom och döma utifrån den islamiska föreskriften.