50. Hadîth “Drick inte ur guld- och silverbägare…”

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/57-58)

Hâfidh Ibn Hadjâr al-´Asqalânî (rahimahullâh) sade:

Avsnitt om köksredskap

18 – Hudhayfah bin al-Yamân (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Drick inte ur guld- och silverbägare och ät inte ur sådana fat. Ty de tillhör dem i jordelivet och er i efterlivet.”1

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

FÖRKLARING

Köksredskap är alla sorters behållare som grytor, fat, glas och dylikt. Författaren (rahimahullâh) nämner detta avsnitt efter avsnittet om vatten eftersom vatten är en vätska som behöver förvaras i behållare. Därför nämner de lärde, däribland författaren, avsnittet om köksredskap efter avsnittet om vatten.

I princip är alla köksredskap lovliga därför att de tillhör allt som Allâh har skapat åt oss på jorden. Allâh (ta´âlâ) sade:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً

Det är Han som för er har skapat allt vad jorden bär.”2

Allt Allâh har skapat på jorden är lovligt för oss tills att motsatsen bevisas. Alltså är köksredskap av trä, järn, glas, koppar, bly, plast, lera och annat material lovliga för oss. Alla köksredskap är tillåtna frånsett de som har förbjudits av Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De enda köksredskap som bevisligen är förbjudna är de som är tillverkade av guld och silver. Det är inte tillåtet att äta eller dricka ur eller med köksredskap av silver och guld, oavsett om de är stora som plåtar, grytor och fat, eller små som skedar och gafflar. Allt sådant är förbjudet och mycket syndigt baserat på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbud:

“Drick inte ur guld- och silverbägare och ät inte ur sådana fat. Ty de tillhör dem i jordelivet och er i efterlivet.”

Med andra ord är det inte tillåtet att dricka ur en kopp eller tillbringare av guld eller silver, eller att äta ur en gryta av guld eller silver. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sannerligen förbjudit det.

1al-Bukhârî (5110) och Muslim (2067).

22:29