50. Den kloke och välviljan

1 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Religionen är Nasîhah.” De sade: ”Till vem, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Till Allâh, Hans skrift, Hans sändebud, muslimernas ledare och lekmän.”

2 – Den kloke är ålagd att vilja alla muslimer väl och låta bli att svika någon på något som helst sätt. Den utvalde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) krävde från varenda en som lovade honom tro och lydnad att vilja muslimerna väl, förrätta bönen och betala allmosan.

3 – ´Alî bin Abî Tâlib sade:

”Bedra inte. Bedrägeri är de uslas egenskap. Önska din broder väl hur han än uppfattar det och försvinn när han försvinner.”

4 – De bästa bröderna är de som mest vill sina bröder väl. De bästa handlingarna är de som har de bästa frukterna och är uppriktigast. Det är bättre att bli slagen av en som vill en väl än hälsad av en som hatar en.

5 – al-Hasan al-Basrî sade:

”Den troende är en del av den troende. Han är sin broders spegelbild. Om han ser hos honom något som han inte tycker om, korrigerar han honom, rättar till honom och råder honom dolt och öppet.”

6 – Råd är omringade av anklagelser. Råd skall endast ges till dem som tar emot dem. Det jordiska är endast till dem som lämnar dem. Livet efter detta är endast för dem som strävar efter dem.

7 – Det är bättre att samråda med en döv person än med en person som vänder en ryggen. Att råda en otacksam person är som att så i saltmark. De flesta som inte tar emot råd är de som är förtjusta i sig själva.

8 – Det är obligatoriskt att önska alla väl utmed det vi har sagt. Råd skall dock endast ges dolt. Den som tillrättavisar sin broder offentligt har förfulat honom. Den som som tillrättavisar sin broder dolt har förskönat honom. Det är bättre för muslimen att göra det som förskönar hans broder än det som förfular honom.

9 – Sufyân sade:

”Jag sade till Mis´ar: ”Vill du att en man kommer till dig och berättar för dig om dina brister?” Han svarade: ”Nej, inte om han skall fördöma mig. Däremot vill jag det om han råder mig.”

10 – Ibn-ul-Mubârak sade:

”Om man såg sin broder göra något föraktfullt, befallde och förbjöd man honom dolt. På så sätt belönades han för att han gjorde det dolt och för att han förbjöd honom. När en person i dag ser sin broder göra något föraktfullt retar han först upp honom för att sedan avslöja honom.”

11 – Sufyân sade:

”´Abdul-Djabbâr bin Wâ’il var tillsammans med en grupp människor när Talhah kom och sade till honom något ingen kunde höra. Därefter gick han sin väg. ´Abdul-Djabbâr sade: ”Vet ni vad han sade till mig? Han sade: ”Jag såg igår hur du vände dig om i bönen.”

12 – Om råd ges på det omnämnda sättet kommer kärleken att fullbordas och de broderliga rättigheterna att uppfyllas.