50. Blinda Arwâ

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 100-101

8 – ´Umar bin Muhammad berättade att hans fader berättade för honom från Sa´îd bin Zayd bin ´Amr bin Nufayl som sade:

”Arwâ tvistade med honom kring hans mark varvid han sade: ”Låt henne och hennes fader vara. Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Den som orätt tar en hand mark, hamnar på grund av den i den sjunde jorden med den runt halsen.”

Allâh! Om hon ljuger ber jag Dig blända henne och låta hennes grav vara i hennes hem.” Efteråt såg jag henne gå blind, stödd mot en vägg, och säga: ”Jag har drabbats av Sa´îd bin Zayds åkallan.” Medan hon gick hemåt föll hon i en brunn utanför sitt hem. Den blev hennes grav.”1

1Muslim (1610).