50. Bevis för Allâhs skepnad 5

50 – Ahmad bin Muhammad bin Ismâ´îl at-Tûsî berättade för oss: ´Alî bin Ishkâb berättade för oss: Hârûn bin Ma´rûf berättade för oss: Djarîr berättade för oss, från al-A´mash, från Habîb bin Abî Thâbit, från ´Atâ’, från Ibn ´Umar som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Förfula inte ansiktet. Allâh skapade Âdam i den Nåderikes (´azza wa djall) skepnad.”