50. Även om Tronen är begränsad

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Taqrîb-ut-Tadmuriyyah, s. 163

2 – De tolkar Texten korrekt och i enlighet med dess bokstavstrohet, varefter de avvisar den eftersom de felaktigt anser att den betydelsen är falsk. Exempel på det är Hans (ta´âlâ) ord:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över Tronen.”1

Enligt dem betyder versen, som synes, att Allâh har höjt Sig över Tronen. Men i och med att Tronen är begränsad, fordrar det att även Allâh (ta´âlâ) är begränsad. Den betydelsen är osund, varför den inte kan vara avsedd.

Vår replikation är att Allâhs (ta´âlâ) resning över den eventuellt begränsade Tronen erfordrar inte alls någon osund betydelse. Allâh (ta´âlâ) höjde Sig över Sin tron på ett sätt som tillkommer Hans majestät och väldighet. Den är inte alls jämförbar med en skapelses höghet över en annan skapelse. Inte heller fordrar den att Allâh är begränsad. Resningen är en höghet som är relaterad till Tronen, som för övrigt är den högst belägna skapelsen. Alltså är Allâh (ta´âlâ) ovanför allting, vilket hör till Hans och Hans egenskapers fullkomlighet. Hur kan då betydelsen vara osund och därigenom också oavsedd?

120:5