50. Anas bin an-Nadhr död i slaget vid Uhud

Anas bin an-Nadhr passerade en grupp nedstämda muslimer och sade till dem:

”Vad väntar ni på?” De sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har stupat.” Han sade: ”Hur skall ni fortsätta livet efter honom? Res er upp och dö för samma sak som han!” Han vände sig om mot människorna varpå han såg Sa´d bin Mu´âdh och sade: ”Sa´d! Jag svär vid Allâh att jag känner paradisets doft komma från Uhud.” Därefter gick han ut i strid och stupade efter att ha blivit träffad sjuttio gånger. Må Allâh vara nöjd med honom.

Den dagen sårades ´Abdur-Rahmân bin ´Awf på drygt tjugo platser på kroppen varav några var på hans ben. På grund av dem haltade han livet ut. Må Allâh var nöjd med honom.

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vände sig om mot muslimerna. Den förste som kände igen honom bakom hjälmen var Ka´b bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) som skrek å det högsta:

”Muslimer! Gläd er! Här är Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)!”

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav honom en gest att vara tyst. Muslimerna samlade sig runtom honom. Tillsammans med honom gick de uppför bergspasset som han hade slagit läger i. Bland dem fanns Abû Bakr, ´Umar, ´Alî och al-Hârith bin as-Simmah al-Ansârî.