50. al-Qummîs elfte förvrängning av al-Baqarah

al-Qummî sade:

”Vad beträffar Kursî-versen, så berättade min fader för mig, från al-Husayn bin Khâlid att Abûl-Hasan ar-Ridhâ läste den på följande vis:

الم  اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

”Alif Lâm Mîm. Allâh – det finns ingen sann gud utom Han, den Levande, skapelsens evige Vidmakthållare. Slummer överraskar Honom inte och inte heller sömn1. Honom tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär och allt som finns däremellan och allt som marken gömmer2. Han känner allt det som är dolt för människor liksom det som de kan bevittna – Han, den Nåderike, den Barmhärtige3.”4

För det första lade han till (الم)  Alif Lâm Mîm i början av den ädla versen.

För det andra lade han till:

وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

”Han känner allt det som är dolt för människor liksom det som de kan bevittna – Han, den Nåderike, den Barmhärtige.”

Vad ligger bakom detta tillägg? Jo, kätteri och våghalsighet mot Allâh, Hans skrift och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Du ser hur de förvränger Qur’ânen till en grad som inte ens judarna och de kristna klarar av. Därefter anklagar de Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) trovärdiga och pålitliga följeslagare för att adderat och subtraherar i Qur’ânen. Dessa anklagelser mot Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum) är bara ett exempel på Râfidhahs och Bâtiniyyahs lögner och påhitt.

12:255

220:6

359:22

4Tafsîr al-Qummî (1/84).