5. Varning för dispyter

Till Sunnahs grunder hör även:

”… undvika dispyter…”

Debattera inte för mycket. Disputera bara om det nyttar såsom en person som du är säker på vill ha sanningen:

وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

”… och lägg fram argumenten på ett måttfullt och försynt sätt…”1

Debattera inte med den omedgörlige som bara är ute efter att vinna och överrumpla. En sådan debatt är en klandervärd ordväxling och en religiös dispyt. Religionsenliga dispyter är som sagt klandervärda. Disputera inte och ordväxla inte. Den vise sätter allt på rätt plats. Om någon är i behov av att få ett tvivel avvärjt, klargör du för honom. Ge och ta vist och fint. Vara inte ute efter överrumpling. Tala för att klargöra och förtydliga sanningen och vägleda personen som ber om vägledning.

116:125