5. Vad anser ni om nåden, nedstigningen till den nedersta himlen och dylikt?

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (rahimahullâh) sade:

Den femte frågan: Vad anser ni om nåden, nedstigningen till den nedersta himlen och dylikt?

Svar: Vi tror på och bekräftar allt som Allâh har beskrivit Sig själv med som nåden, välbehaget, nedstigningen och ankomsten. Detsamma gäller allt det som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskrev Honom med. Detta skall ske på ett sätt som inte liknas vid någon av skapelserna, ty ingenting är som Han.

På samma sätt som Allâh har en essens som inte liknar andras essenser, har Han även egenskaper som inte liknar andras egenskaper.

Det bevisas av de väldiga detaljeringarna i Qur’ânen och Sunnah i vilka egenskaperna bekräftas och för vilka Allâh prisas. Däri förklaras Han likaså vara fri från jämlikar, vederlikar och medhjälpare.

FÖRKLARING

Allâh har beskrivit Sig själv med nåd och gett Sig själv namnen ar-Rahmân (den Nåderike) och ar-Rahîm (den Barmhärtige). Han har underrättat att Han har hundra nåd varav en har skickats ned till jorden för att människorna skall bruka den sinsemellan. Med den nåden ser djuret till att det inte trampar på sin unge. De övriga nittionio nåden är kvar hos Honom; Han benådar Sina troende slavar med den på Domedagen.

Det är inte tillåtet att förvränga nåden, vilket Ashâ´irah gör. Vi tror på att Allâhs egenskaper inte liknar skapelsens egenskaper.

Vi tror dessutom på att Allâh (´azza wa djall) stiger varje natt ned till den nedersta himlen under den sista tredjedelen av natten och säger:

”Vem tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem frågar Mig så att Jag må ge honom? Vem ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”1

Vi tror även på att Allâh stiger ned till den nedersta himlen under eftermiddagen på ´Arafah-dagen.

Om vi säger att Allâh stiger ned till den nedersta himlen menar vi att Hans nedstigning passar enbart Hans majestät. Det är inte tillåtet att undra huruvida Han lämnar tronen eller inte. Det är något som tillkommer skapelsens egenskaper. Allâh beskriver Sig själv när Han säger:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.”2

Såsom Allâhs essens inte liknar skapelsens essens liknar inte heller Hans egenskaper skapelsens egenskaper. Författaren (rahimahullâh) sade:

”Det bevisas av de väldiga detaljeringarna i Qur’ânen och Sunnah i vilka egenskaperna bekräftas och för vilka Allâh prisas. Däri förklaras Han likaså vara fri från jämlikar, vederlikar och medhjälpare.”

Det betyder att Allâh (´azza wa djall) har rentvått Sig själv från jämlikar och sagt:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.”

Han (subhânah) har inte heller några vederlikar. Det finns ingen som kan liknas vid Honom:

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

”… och ingen finns som kan liknas vid Honom.”3

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har även sagt att Han inte har någon medhjälpare i Sitt herravälde:

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ

”Detta är Allâh, er Herre! Makten och herraväldet är Hans, och de som ni dyrkar vid sidan av Honom har ingen makt ens över dadelkärnans fina skal!”4

Han har sagt att de till och med saknar makt över skåran i dadelkärnan.

Allt detta bekräftar Allâhs (´azza wa djall) egenskaper, rentvår Honom från skapelsens egenskaper och särskiljer Honom med de gudomliga egenskaperna som är specifika för Honom.

1Muslim (758).

242:11

3112:4

435:13