5. Vad anser ni om nåden, nedstigningen till den nedersta himlen och dylikt?

Fråga 5: Vad anser ni om nåden, nedstigningen till den nedersta himlen och dylikt?

Svar: Vi tror på och bekräftar allt som Allâh har beskrivit Sig själv med som nåden, välbehaget, nedstigningen och ankomsten. Detsamma gäller allt det som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskrev Honom med. Detta skall ske på ett sätt som inte liknas vid någon av skapelserna, ty ingenting är som Han.

På samma sätt som Allâh har en essens som inte liknar andras essenser, har Han även egenskaper som inte liknar andras egenskaper.

Det bevisas av de väldiga detaljeringarna i Qur’ânen och Sunnah i vilka egenskaperna bekräftas och för vilka Allâh prisas. Däri förklaras Han likaså vara fri från jämlikar, vederlikar och medhjälpare.